MULTIMEDIA - 11-12.05.2018(FOYER)


GODZINA 20:00

MONA WITKOW / LAVA


Mona Witkow – studentka I roku studiów magisterskich, której od niedawna kamera przykleiła się do ręki. Swoje wizualizacje tworzy na bazie ognia i cieczy. Oprócz filmowania pasjonuje się również malarstwem, formą przestrzenną oraz fotografią. Bez muzyki nie potrafi stworzyć niczego. W wolnym czasie zgłębia wiedzę z zakresu filozofii i fizyki kwantowej. Woli oglądać akwarium niż tv.

 


“Lava” to eksperymentalne wideo oparte na wodzie i innych płynach oraz zachodzących między nimi reakcjach chemicznych. Eksperyment jest z natury nieprzewidywalny, zaczynając nie można więc było oczekiwać konkretnego efektu końcowego. Jedynym założeniem było uzyskanie interesującego wizualnie, powolnego, medytacyjnego ruchu, co po wielu bardziej lub mniej udanych próbach udało się osiągnąć. Wizualizacje „Lava” są zapisem filmowym tych właśnie prób.